Forbasy – MK a IS pre IBV za hostincom

Investor: Obec Forbasy
Popis: Projekt miestnej komunikácie, chodníkov a inžinierskych sietí pre novú lokalitu IBV v obci
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
Stupeň dokument.: DUR, DSP

Späť