D1 Jánovce – Jablonov – zárubné múry, mosty

Investor: NDS a.s. Bratislava
Popis:

Most na diaľnici nad Štvrtockým potokom v km 1,478 00 D1 – dva súbežné mosty dl.157,60m

Most na diaľnici nad bezmenným potokom v km 5,438 D1 – dva súbežné mosty dl. 194,146m a 193,046m

Most na diaľnici nad potokom Bicír v km 8,827 D1 – dva súbežné mosty v dl. 109,500m a 117,014m

Most na D1 nad Klčovským a poľnou cestou v km 16,275 D1 – dva súbežné mosty dl. 235,435m a 231,832m

Zárubné múry jednostupňové z pilótovej steny v celkovej dĺžke 1381,88 m

Zárubné múry dvojstupňové z pilótovej steny v celkovej dĺžke 1085,84m
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť