D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Mosty na D1 nad cestou III/5183 km 30,898

Investor: NDS a.s. Bratislava
Popis:

Most na D1 nad údolím v km 29,80 – dva samostatné 7 poľové súbežné mosty dl. 395,644m a 402,426m nad údolím s bezmenným potokom

Most na D1 nad cestou III/ 5183 v km 30,898 – dva samostatné 11-poľové súbežné mosty dl.637,357m a 630,505m

Most na D1 nad poľnou cestou a potokom km 31,781 – dva samostané 8-poľové súbežné mosty dl.327,708m a 330,092m

Most na D1 nad poľnou cestou a potokom v km 33,210 – jednopoľová prefabrikovaná doska predpätých tyčových prefabrikátov dl.42,00m
Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina
Stupeň dokument.: DSP, DRS

Späť