Cesta I/64 Topoľčany preložka 2.stavba, II.etapa

Investor: SSC IVSC Bratislava
Popis: II etapa vybudovania obchvatu mesta - preložka cesty I/64 v dl. 2050m, napojenie mesta Topoľčany, 2 stykové križovatky, 6 mostných objektov a súvisiace objekty IS, vegetačných úprav, oplotení
Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Topľčany
Stupeň dokument.: DSP, DP, DVP
Ukončenie stavby: v realizácii

Späť