Cesta I/51, I/64 a I/65 Nitra - križovatka Chrenovská

Investor: SSC IVSC Bratislava
Popis: Projekt rekonštrukcie križovatiek ciest I/51, I/64, I/65 a MK, úpravy ciest a chodníkov, cestná svetelná signalizácia a inžinierske siete
Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra
Stupeň dokument.: DSZ, DUR, DSP

Späť