Huncovce – rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov

Investor: Obec Červenica pri Sabinove
Popis: Nová splašková kanalizácia dl. 913m vrátane odbočiek a vodovod dl.758m s prípojkami pre novú IBV
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Sabinov
Stupeň dokument.: DSP
Ukončenie stavby: 2009

Späť