Cesty I. triedy

Cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie

Diaľnice a rýchlostné cesty

  • diaľnica

Mosty a lávky

Regenerácie obcí

Elektrické zariadenia, telekomunikačné rozvody

Verejné osvetlenie

Vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia)

Úpravy vodných tokov, protipovodňové opatrenia

Pozemkové úpravy

  • Projekt pozemkových úprav Kladzany, I. etapa

Statické posudky

  • Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - severný obchvat, obj. 217-00

Iné