I/68 Prešov - Solivarská okružná križovatka

Investor: SSC IVSC Košice
Popis: Osvetlenie okruznej križovatky(križovatka cesty I/68, cesty III/0682 a mestských komunikácií)
Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Prešov
Stupeň dokument.: DUR, DSP, DP

Späť